Sun, Feb 25
14 Sha'baan 1445
04:25:58 AM
Fajr Azaan
04:55
Fajr Salaah
05:10
Zuhr Azaan
12:15
Zuhr Salaah
12:30
Asr Azaan
17:15
Asr Salaah
17:30
Maghrib Azaan
18:37
Maghrib Salaah
18:37
Isha Azaan
20:00
Isha Salaah
20:15
Jumu'ah Azaan
12:10
Lecture By
Tahajjud
01:34
Suhoor Ends
04:16
Subhus Sadiq
04:21
Sunrise Starts
05:44
Ishraaq
05:59
Salaatud Dhuha
08:57
Zawwaal Starts
12:05
Zuhr Starts
12:13
Sunset Starts
18:31
Zuhr (Sundays & Public Holidays) - Azaan: 12:15 | Salaah: 12:30

Salaah Time Changes

Fajr
Tue, 27 Feb
Azaan
05:05
Jamaat
05:20
Asr
Isha

Programmes / Notices

Everyday after Fajr
Tafseer of the Quraan Shareef by Ml Ahmed Chohan Saheb حفظه الله
LADIES TALEEM 10H45 to 12H00
At residence of Ml Ismail Hansa 25 Candella Road 28/02/2024
Laylatul Bara'ah program and Hifz Jalsa 25/02/2024
Program by Hazrath Moulana Abdul Haq Makada Saheb حفظه الله After Esha